برنزی senator_pro گزارش

تاریخ عضویت: 01-05-1395

گرافیست و طراح قالب.گرافیست حال حاضر کانی طرح.معرفی به عنوان گرافیست انجمن ایتی پلاس و کسب جوایز متعدد در زمینه طراحی گرافیکی


HTML HTML5 jQuery Bootstrap طراحی بنر طراحی وبلاگ CSS طراحی گرافیک فتوشاپ PSD به HTML قالب طراحی وب سایت


گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر


  30روز گذشته 3 ماه گذشته کلی
ارسال پیشنهاد 0 0 2
تائید انجام پروژه 0 0 0
انجام پروژه 0 0 0

رتبه (0 پروژه)


کیفیت
ارتباط با کارفرما
سرعت عمل
حرفه ای
تمایل به کار مجدد

گزارش فعالیت به عنوان کارفرما


  30روز گذشته 3 ماه گذشته کلی
ایجاد پروژه 0 0 0
دریافت پیشنهاد 0 0 0
پروژه های انجام شده 0 0 0

رتبه (0 پروژه)


وضوح بیان
ارتباط با فریلنسر
سرعت در پرداخت
حرفه ای
تمایل به کار مجدد