بیش از 5 سال سابقه کار در زمینه برنامه نویسی در محیط ویندوز و وب را دارم، با لینوکس هم خوب کار کردم و میتونم در این زمینه ها در خدمت شما باشم


AJAX C++ Programming HTML HTML5 J2EE Java JavaFX Joomla jQuery Linux Oracle PHP SEO UNIX vBulletin Visual Basic برنامه نویسی تحت وب برنامه نویسی تحت ویندوز

نمونه کاری وجود ندارد!


گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر


  30روز گذشته 3 ماه گذشته کلی
ارسال پیشنهاد 0 0 3
تائید انجام پروژه 0 0 0
انجام پروژه 0 0 0

رتبه (0 پروژه)


کیفیت
ارتباط با کارفرما
سرعت عمل
حرفه ای
تمایل به کار مجدد

گزارش فعالیت به عنوان کارفرما


  30روز گذشته 3 ماه گذشته کلی
ایجاد پروژه 0 0 0
دریافت پیشنهاد 0 0 0
پروژه های انجام شده 0 0 0

رتبه (0 پروژه)


وضوح بیان
ارتباط با فریلنسر
سرعت در پرداخت
حرفه ای
تمایل به کار مجدد