ولادت با سعادت امام حسن (ع) مبارک!
1395-03-31 15:36

چو بر نیمه رسید  ماه  مبارک / بیامد لطفی از رب تبارک

شبر،نیکو خصال و ماه صورت / کریم و اسوه در  زهد و بلاغت . . .

ولادت با سعادت امام حسن (ع) مبارک