محدود شود براساس :فریلنسرهای ورود اطلاعات و مدیریتbatmani


mooshvare


yousef72


noorollahih


sadat_eng


mohammad_pn


alibourse


doom


s.m.amin.ghasemi


samosavei


standardview


sepideh.njf


narges2017

 narges2017

تایپ, ثبت داده ها, Excel, آمار

پروژه‌های انجام شده 0


sabaalaei


silverstar136707


aghamahdi79


mahsazhr


sgh001


f.rabiee7293

برنزی  f.rabiee7293

سابقه 4 سال تایپ-2 سال ترجمه.دارای مدرک Advance زبان انگلیسی.فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی رشته مدیریت بازرگانی

تایپ, پاور پوینت, ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ثبت داده ها, Excel, رونویسی

پروژه‌های انجام شده 0