محدود شود براساس :

وارد حساب کاربری شوید تا فعال شود!
فقط پروژه های :

نتایج جستجو

فیلتر شده بر اساس مهارت: مهندسی برق

نام پروژه پیشنهاد میانگین(تومان) مهارت های مورد نیاز وضعیت پایان
آشکارساز اشعه ایکس به وسیله نرم افزار سیلواکو
توسط ahmad1993 در  1395-02-25
0 0 تومان مهندسی برق بسته شده 1395-03-24
15:54