آشکارساز اشعه ایکس به وسیله نرم افزار سیلواکو

شماره پروژه70 تاریخ شروع1395-02-25 15:54 کارفرما ahmad1993 گزارش


این پروژه یک مهندس آشنا به نرم افزار سیلواکو احتیاج دارد

پیشنهادها


پیشنهادی وجود ندارد!

بودجه پروژه

حداقل : 30,000 تومان

حداکثر : 250,000 تومان


مهارت های موردنیار

مهندسی برق

قبل از ارسال پیشنهاد با دقت توضیحات پروژه را مطالعه کنید!

اگر در مورد پروژه سوالی دارید در بخش گفتگوی پروژه مطرح کنید.

اشتراک گذاری

       

برخی از فریلنسرهایی که می توانند این پروژه را انجام دهند
(مرتب شده بر اساس آخرین فعالیت)


مشاهده همه